Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-43327/2013/10

Dotaz

Dovolujeme si obrátit se na nadepsané ministerstvo v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím v zastoupení klienta, obchodní společnosti Klotz a.s. (plná moc přiložena).

Náš klient pověřil jistého zpracovatele projektu v rámci výzvy EHP 58/584 Centrum pro zahraniční pomoc (dle informací daného zpracovatele), aby za něj připravil a v roce 2013 podal žádost o dotaci nazvanou „Culture Station Plzeň“. V současné době vyvstaly pochybnosti, zda zpracovatelem poskytované plnění skutečně je naplňováno, pročež žádáme nadepsané ministerstvo o sdělení.

Předmětem našeho dotazu proto je, zda nadepsané ministerstvo eviduje v rámci výzvy EHP 58/584 Centrum pro zahraniční pomoc zaregistrovaný projekt „Culture Station Plzeň“ společnosti Klotz a.s., a to alespoň tak, zda projekt je zadán do databáze programu Ministerstva financí (jakkoliv zatím nemusí být jeho příprava a plné odevzdání ukončeno).

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější