Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o povolení tomboly
  • Spotřebitelská loterie

Dotaz:

Posím o poskytnutí informace, zdali je třeba povolení nebo ohlášení k uskutečnění slosování slosovatelných vstupenek, kde výhrou budou poskytnuté věcné dary.

Odpověď:

Ministerstvo financí přijalo dne 10.1.2012 Vaši žádost o poskytnutí informací ke slosování vstupenek. K tomu Vám podáváme následující vysvětlení:

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, v § 1 odst. 4 definuje tzv. spotřebitelské loterie. Mezi ně patří mimo jiné i soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se provozovatel zavazuje poskytnout účastníkům určeným slosováním nebo jiným náhodným výběrem nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech, jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžitém vyjádření nepřesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč. Za takovou akci lze považovat    i slosování vstupenek na ples.

Výše uvedené akce podléhají pouze oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu. Způsob ohlášení řeší vyhláška Ministerstva financí č. 315 ze dne 1.12.1999. Hlášení je nezbytné podat nejpozději 15 dní přede dnem jejího zahájení.

Doporučované

Nejčtenější