Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Náhrady škody
  • Zaměstnanci MF
  • Služby veřejnosti

Dotaz:

Žádám o poskytnutí (elektronicky “přeposláním” z místa jejich “úložišť” v PC příslušných zaměstnanců povinného subjektu) dokumentů, kterými povinný subjekt vyhověl - v r. 2010 nárokům vzneseným poškozenými podle zákona č. 82/1998 Sb.

Odpověď:

Na Ministerstvo financí byla dne 3. 2. 2012 doručena Vaše žádost o informace. Žádost byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádala jste o poskytnutí dokumentů, kterými v roce 2010 Ministerstvo financí vyhovělo nárokům vzneseným poškozenými podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

V příloze Vám posíláme dokumenty, o něž jste žádala ve své žádosti.

Doporučované

Nejčtenější