Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Metodický materiál
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

„AKTUALIZOVANÝ METODICKÝ MATERIÁL PRO ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU A VYBRANÉ STÁTNÍ ORGANIZACE“,vydaný 29. března 2006 pod č.j. 22/42 820/2006 Odborem majetkoprávním  MF ČR v jeho plném a aktualizovaném znění.

Odpověď:

Žádosti je možno podle uvedeného zákona a v jeho termínech vyhovět a požadovaný materiál Vám zasíláme v příloze.

Doporučované

Nejčtenější