Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Fond národního majetku

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás jakožto na nástupnickou organizaci zaniklého Fondu národního majetku (dle § 2 zákona č. 1178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku) obracíme se žádostí o sdělení následujících informací, respektive o poskytnutí kopií následující listiny:

  • inventurní soupis ke dni 30. 9. 1992, který je zmíněn v čl. II. odst. 2) kupní smlouvy uzavřené mezi Fondem národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 a společností I. Slezská, a.s. se sídlem v Praze 2, V tůních 8, IČ 44265166, ze dne 1.10.1992, která byla uzavřená dle aktualizovaného projektu č. 1285 ze dne 29. 6. 1992, který byl schválen na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství České republiky č. 218/1992 ze dne 28. 9. 1992.

Odpověď:

Inventurní soupis byl poskytnut.

Doporučované

Nejčtenější