Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Obce
  • Územní rozpočty

Dotaz:

Žádám vás o informaci o výši příspěvku na výkon územně plánovací činnosti pro obec s rozšířenou působností (ORP) Teplice, konkrétně výši každoročního příspěvku na pořízení územně analytických podkladů, a to od roku 2007 do 2012 včetně.

Odpověď:

Reaguji tímto na Váš dopis, v němž jste se obrátil na Ministerstvo financí s žádostí o informaci ohledně výše příspěvku poskytovaného městu Teplice na pořízení územně analytických podkladů v letech 2007-2012.

Váš dotaz patrně směřuje k problematice příspěvku na výkon státní správy, ten se však na konkrétní dílčí agendy nevymezuje. Mohu Vám proto pouze doporučit obrátit se na Ministerstvo vnitra, které jako koordinátor v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy mimo jiné zpracovává ,,Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hl. m. Praze", případně na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je gestorem zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, s dotazem, zda údaji v požadované míře podrobnosti disponují.

Doporučované

Nejčtenější