Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Finanční kontrola
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Dotaz:

Žádost o zaslání Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2010 a starší a příp. podmínky obdržení předmětné zprávy.

Odpověď:

K Vašemu dotazu sděluji, že Ministerstvo financí pravidelně zveřejňuje roční zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě.

Na webu Ministerstva financí je v části veřejné finance, v oddílu finanční kontrola zveřejněna zpráva za rok 2010 kterou požadujete. Současně v archivu na stránce Ministerstva financí jsou uvedeny všechny předchozí roční zprávy počínaje rokem 2002.

Doporučované

Nejčtenější