Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Videoterminály
  • Ostrava
  • Výherní hrací přístroje
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací:

Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy, atd.) povolilo Ministerstvo financí České republiky ke dni tohoto podání na území Statutárního města Ostrava (včetně obcí na území okresu Ostrava-město).

Vznáším požadavek o informace ve formátu – typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ, atd.), rozmezí od kdy do kdy je hra povolena, adresa povolení, provozovatel, číslo jednací (nikoli nutně v tomto pořadí).

Informaci mi poskytněte výhradně v otevřeném elektronickém formátu (MS Office Excel), elektronickou formou do mé zřízené datové schránky, výše uvedené.

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme na základě Vaší žádosti aktuální přehled her povolených Ministerstvem financí na Vašem území.

Upozorňujeme, že přehled nemusí ve všech položkách odpovídat skutečnosti, a to z důvodu průběžného zpracování velkého množství neustále se měnících dat na Ministerstvu financí.

Doporučované

Nejčtenější