Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Náhrady škody

Dotaz:

Žádám o sdělení:

  • počtu žalob, podaných v roce 2011 daňovými subjekty z titulu náhrady škody dle zákona  č. 82/1998 Sb.,
  • celkové výše náhrad škody, vyplacených v roce 2011 daňovým subjektům na základě rozhodnutí soudu v případech, kdy byla na ministerstvo podána žaloba. Výši vyplacených náhrad škody žádám zaslat v členění "před rozhodnutím soudu" a "na základě rozhodnutí soudu".

Odpověď:

  • počet žalob z titulu náhrady škody dle zákona č. 82/1998 Sb. činil v roce 2011 činil 57
  • výše vyplacených náhrad v roce 2011 po podání žaloby, ale před rozhodnutím soudu činila   5 773 150,- Kč (zaokrouhleno)
  • výše vyplacených náhrad v roce 2011 na základě rozhodnutí soudu činila 78 789 728,- Kč (zaokrouhleno)

Doporučované

Nejčtenější