Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Videoterminály
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Štenberk

Dotaz:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o sdělení, kolik je k dnešnímu dni provozováno na území města Šternberka, okres Olomouc, loterií nebo jiných podobných her, především videoloterních terminálů. Dále nám sdělte názvy provozoven (heren) ve kterých jsou loterie a jiné podobné hry umístěny a počet přístrojů v jednotlivých provozovnách.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti doručené dne 18.7.2012, o poskytnutí informací městu Šternberk, ve které bylo požádáno o zaslání přehledu počtu provozovaných loterií nebo jiných podobných her (především videoloterních terminálů) na území města Šternberk, Vám zasíláme požadované počty povolených zařízení včetně adres umístění.  Seznamy zařízení jsou pouze informativní.

Dále byly požadovány názvy provozoven, které pro lepší orientaci zasíláme s adresami. Na území města Šternberk jsme k 18.7.2012 evidovali 119 zařízení jako povolených.

Doporučované

Nejčtenější