Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Výroční zpráva

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat o sdělení, kdy a kde (datu+url) byla ministerstvem zveřejněna výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. se všemi náležitostmi podle zákona a zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta.

Dále pak o sdělení, kdy a kde (datum+url) byly ministerstvem zveřejněny všechny informace poskytnuté na žádost v roce 2011 a 2012 v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta. A nakonec kdy a kde (datum+utl) byly zveřejněny všechny přílohy poskytnutých informací.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 30. července 2012  Vaši žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění   pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), týkající se poskytnutí následujících  informací:

Dotaz:

Kdy a kde (datum+url) byla ministerstvem zveřejněna výroční zpráva k poskytování informací za rok 2011 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. se všemi náležitostmi podle zákona a zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta.

Odpověď:

Výroční zpráva  o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování  informací za rok 2011  byla  zveřejněna  ve  stanovené lhůtě (tj. 1. března 2012) na  internetových stránkách Ministerstva  financí v souladu s ustanovením § 18 Zákona:

Výroční zpráva je také zveřejněna na  úřední desce Ministerstva financí, kterou naleznete vedle hlavního vchodu ministerstva.

Kdy a kde (datum+url) byly ministerstvem zveřejněny všechny informace poskytnuté na žádost v roce 2011 a 2012 v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. a zda byla dodržena zákonem stanovená lhůta.  Kdy a kde (datum+utl) byly zveřejněny všechny přílohy poskytnutých informací.

Informace poskytnuté na žádost včetně příloh jsou průběžně zveřejňovány  na internetových stránkách Ministerstva financí v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 Zákona. Za Vámi požadované roky  2011 a 2012  je naleznete zde:

Doporučované

Nejčtenější