Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Ekologické škody
  • Ekologické závazky
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • ŽOS Nymburk

Dotaz:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si dovolujeme požádat o poskytnutí informace – zamítavého dopisu týkající se žádosti ŽOS Nymburk, a.s. na odstranění staré ekologické zátěže z roku 2006.

Odpověď:

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám v příloze tohoto dopisu zasílám kopii požadovaného zamítavého dopisu FNM ČR ze dne 9.5.2005, který se týká žádosti společnosti ŽOS Nymburk, a.s. o odstranění starých ekologických škod dle DV č.5112001.

Doporučované

Nejčtenější