Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Rozhodčí řízení
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Hospodářská komora ČR

Dotaz:

Žádost o zaslání rozhodčího nálezu ze dne 5.11.2003 vydaného Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře sp.zn. Rsp.264/03 soupis sporných otázek sp. zn Rsp.264/03.

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme požadovaný Rozhodčí nález Rsp 264/03 ze dne 05.11.2003 vydaný Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Dokument "soupis sporných otázek" ve spisové dokumentaci po bývalé České konsolidační agentuře nebyl dohledán, avšak odpověď na tento dotaz lze vyčíst z odůvodnění předmětného
Rozhodčího nálezu.

Doporučované

Nejčtenější