Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • ČEZ
  • Hospodaření s majetkem státu
  • Služby veřejnosti

Dotaz:

Kteří zaměstnanci a organizační jednotky MF mají ve své kompetenci výkon akcionářských práv státu v akciové společnosti ČEZ?

Odpověď:

dne 18. září 2012 Ministerstvo financí obdrželo Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K dotazu, kteří zaměstnanci a organizační jednotky MF mají ve své kompetenci výkon akcionářských práv státu v akciové společnosti ČEZ, a.s., Vám sděluji následující :

V organizační struktuře Ministerstva financí ČR je výkon akcionářských práv stát v akciové společnosti ČEZ, a.s. začleněn do útvaru 03 - sekce Hospodaření s majetkem státu a informatiky, do působnosti Samostatné oddělení 903 - Podpora podnikání.

Pracovníci Samostatného oddělení 903 vykonávají práva a povinnosti akcionáře k majetkovým účastem státu ve vybraných obchodních společnostech strategického významu.

Doporučované

Nejčtenější