Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Centrální systém účetních informací
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o informaci, jaké byly náklady na zavedení systému CSÚIS a jaké jsou s tím spojené roční provozní náklady. U ročních provozních nákladů mi jde mi  především o informaci, zda došlo po zavedení tohoto systému k nárůstu  nákladů, ke zvýšení počtu zaměstanců oproti stavu před rokem 2010 apod.

Pokud jsou tyto informace veřejně dostupné někde na internetu, postačí mi  odkaz na daný dokument

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o informaci, jaké byly náklady na zavedení systému CSÚIS a jaké jsou s tím spojené provozní náklady, ze dne 16. září 2012 Vám zasílám údaje za Ministerstvo financí.

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) byl implementován a je provozován jako jeden z modulů Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) a zajišťuje činnosti vyplývající z reformy účetnictví ve veřejné správě. Vzhledem k tomu, že modul CSÚIS nebyl implementován a není provozován samostatně, ale sdílí některé části funkcionality s ostatními moduly IISSP (například manažerský informační systém, správu uživatelů, komunikační rozhraní, reporting, šifrovací modul atd.) nelze zcela exaktně oddělit náklady na zavedení systému CSÚIS z celkových nákladů Ministerstva financí na implementaci IISSP. Celkové náklady na implementaci IISSP jsou 2,239 mld. Kč bez DPH a skládají se z plateb 396 mil. Kč bez DPH za licence, 1,716 mld. Kč bez DPH za implementaci a 127 mil. Kč bez DPH za IT podporu v průběhu projektu. Podíl CSÚIS na nákladech na implementaci tvořil zhruba 25 % celkové částky, tedy cca 429 mil. Kč bez DPH.

Provozní náklady Ministerstva financí na systém CSÚIS jsou součástí provozních nákladů na celý Integrovaný informační systém Státní pokladny (tedy kromě modulu CSUIS i moduly Příprava rozpočtu, Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření, Realizace rozpočtu – Platební styk a Ekonomický informační systém Úřadu vlády). Provozní náklady na celý systém IISSP v současné době činí 520 mil. Kč bez DPH ročně. Částka obsahuje provozní l Strana 2 náklady na maintenance licencí, infrastrukturu, hardware, bázovou podporu, aplikační podporu a helpdesk pro celý systém IISSP.

V rámci Ministerstva financí nedošlo v souvislosti se zavedením systému CSÚIS k navýšení počtu zaměstnanců. Potřebné činnosti byly zajištěny reorganizací a optimalizací již existujících pracovních míst.

Doporučované

Nejčtenější