Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o seznam obcí, které dle zprávy k Monitoringu obcí 2011, byly zařazeny do skupiny s rizikovým hospodařením a s vyšší mírou rizika hospodaření a to za Středočeský kraj.

Odpověď:

Informaci o monitoringu hospodaření obcí předkládá Ministerstvo financí členům vlády po skončení příslušného kalendářního roku. Z tohoto důvodu bude informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2011 zpracována a členům vlády  předložena až v průběhu roku 2012. Je nutné také upozornit na skutečnost, že Ministerstvo financí, v souladu s Usnesením vlády č. 695 ze dne 29. září 2010, žádné seznamy obcí nevytváří, pouze informuje členy vlády o výsledcích provedeného monitoringu hospodaření obcí.

Doporučované

Nejčtenější