Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí níže specifikovaných informací týkajících se poskytnutí dotace ve výši 5 mil. Kč obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě     na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti, která byla schválena na základě pozměňovacího návrhu poslanců v průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2008.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

Kopii celé dokumentace závěrečného vyhodnocení akce registrované Ministerstvem financí pod evidenčním číslem 298 225-0121 (č.j. 12/78 934/2008-122), kterou předložil podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., v platném znění příjemce dotace společnost České lázně v Evropě, o.p.s., Ič: 263 97757, se sídlem Loket, Sklenářská 10/2, PSČ 357 33.

Odpověď:

Na základě Vašeho písemného podání zaslaného Ministerstvu financí datovou schránkou     dne 4. listopadu 2011, se žádostí  o  poskytnutí informací podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze zasíláme požadované kopie dokladů dokumentace závěrečného vyhodnocení poskytnuté dotace na rekonstrukci objektu Morstadtův dům v Lokti, které předložil příjemce dotace společnost České Lázně v Evropě o.p.s. v souvislosti s vydáním „Závěrečného vyhodnocení akce“, poskytovatelem dotace.

Doporučované

Nejčtenější