Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat o sdělení, zda Česká republika - Ministerstvo financí, v souvislosti se změnou zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) zákonem č. 402/2010 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2011 a na základě kterého d šlo zejména ke snížení výkupních cen solární energie a zdanění solárních elektráren, obd. Yela tzv. arbitrážní notifikace dle mezinárodních dohod o vzájemné podpoře a ochraně investic za zmařené či poškozené investice do výstavby či provozování fotovoltaických elektráren v České republice. Dále si Vás dovoluji požádat o sdělení, které subjekty tyto arbitrážní notifikace zaslaly a jaká je výše nároků, kterých se tyto subjekty domáhají (jednotlivých dle subjektů).

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sděluji následující.

Ministerstvo financí obdrželo k dnešnímu dni 13 oznámení o tvrzeném porušení dvoustranných investičních dohod a Dohody k Energetické chartě ze strany České republiky    z důvodu přijatých legislativních změn upravujících podmínky podpory výroby elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie novelizující zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a některé další předpisy, od celkem 18 subjektů (3fyzických osob: Nicolase Lassiouve, Mathiase Harchouxe, Mi/ose Schuberta, a 15právnických osob: G.I.H G. Limited, Natland N. V, Voltaic Network GmbH, Radiance Energy Holding, I C. W. Europe lnvestments Limited, Antaris Solar GmbH, Dr Michael G6de, WA lnvestments - Europa Nova Ltd, Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, Natland Group Ltd, Pont Street lnvestors, Solar Future Cooperatief UA., Solar Power to the People Cooperatief UA., Proton Energy lnvestments CZ NV, Proton Energy NV). Výše uplatňovaných nároků nebyly v uvedených oznámeních specifikovány.

Doporučované

Nejčtenější