Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Žádost se týká poskytnutí informací o nákladech na externí právní zastoupení Ministerstva financí v letech 2009-2011 po jednotlivých měsících a po jednotlivých advokátech.

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí náklady na externí právní zastupování po jednotlivých měsících a po jednotlivých advokátech nesleduje, zasíláme Vám v příloze přehled celkových výdajů za právní poradenství a právní služby za jednotlivé roky 2009, 2010 a 1. pololetí 2011, rozdělené na oblast právního  poradenství a zastupování v arbitrážních sporech z titulu údajného porušení mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic a oblast ostatního právního poradenství a služeb.

Doporučované

Nejčtenější