Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

  1. V čem spočívala činnost státního dozoru ministerstva při slosováních loterií Sportka, Šťastných deset a Euromiliony?
  2. Byla účast skutečně pravidelná a existují z každého slosování záznamy a protokoly, včetně archivace?
  3. Který orgán zajišťuje účast státního dozoru
  4. Kdo hradí náklady spojené s účastí otgánu státního dozoru a notáře při losování 
  5. Mělo MF ČR zástupce v orgánech SAZKY a.s.

Odpověď:

1. V souladu s § 10 písmo a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,loterní zákon") je losování číselných her provozovatele veřejné a je prováděno za účasti notáře, který osvědčuje průběh losování, a za účasti orgánu státního dozoru. Dále pak s odkazem na § 11 odst. 1 loterního zákona losování probíhá za přítomnosti tříčlenné loterní komise jmenované provozovatelem.
Pracovníci orgánu státního dozoru nejsou pracovníky ministerstva, jak se ve své otázce mylně domníváte. Jedná se o pracovníky oddělení státního dozoru Finančního úřadu pro Prahu 1 a jejich úkolem je dohlížet na přípravu a průběh losování, což osvědčí svým podpisem do protokolu.

2. Dle informací ministerstva  byla účast orgánu státního dozoru na losování vždy v souladu s ustanovením § 10 písmo a) loterního zákona. Protokoly včetně notářských záznamů o losování je provozovatel povinen archivovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účast notáře při losování zajišťuje provozovatel.

4. Pracovníci státního dozoru jsou zaměstnanci Generálního finančního ředitelství a výkon státního dozoru při losování je součástí náplně jejich práce. Náklady spojené s účastí notáře jsou hrazeny provozovatelem.

5. Ministerstvo financí nemělo zástupce v orgánech SAZKY a.s.

Doporučované

Nejčtenější