Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

V souvislosti s kauzou ProMoPro, kdy Ministerstvo financí zveřejněním některých údajů porušilo právní předpisy a rozhodnutím Úřadu na ochranu osobních údajů mu za to byla pravomocně uložena pokuta, vznikla ministerstvu škoda.

Žádám proto o sdělení:

  1. zda již byl, příp. kdy bude, zjišťován její původce (škůdce),
  2. kdo bude (jmenovitě s uvedením funkce) rozhodovat o výši regresu náhrady škody vůči osobě, jež škodu způsobila,
  3. kde jsou uveřejněny interní předpisy obecně upravujicí postup v případech regresu Ministerstva financí ze způsobené škody vůči některému z jeho pracovníků (škůdci),
  4. 3) zda již byl (k dnešnímu dni) ministrem financí poskytnut avizovaný "sponzorský dar" ve výši 80 tis. Kč.

Odpověď:

K Vašemu elektronickému podání ze dne 3. srpna 2011 se žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme.

K zveřejnění informací o pohybu na bankovních účtech majitelů firmy ProMoPro vydal příkaz pan ministr Ing. Miroslav Kalousek po výzvě ředitele firmy ProMoPro Jaroslava Veselého, aby tak Ministerstvo financí učinilo. Pan ministr bral toto sdělení jako souhlas s uveřejněním osobních údajů o společnosti a rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů proto nechápe, ale respektuje ho a vydal již příkaz, aby sponzorský dar Ministerstvu financí ve výši 80 tis. Kč byl uhrazen z jeho srpnové mzdy.

Doporučované

Nejčtenější