Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o zveřejnění následujících informací:

  • adresy provozoven v městě Brně, v nichž jsou aktuálně povoleny dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích, hazardní přístroje. V minulé žádosti ze dne 22. 4. 2011, (odpověď na ni je ze dne 4. 5. 2011, č. j. 10/44272/2011/1154IK), jsme zapomněli uvést výslovně požadavek na adresy provozen.
  • znovu žádáme o zaslání odpovědi na žádost ze dne 21. 4. 2011 (odpověď na ni je ze dne 5. 5. 2011, č. j. 10/44081/2011/1153 IK), jelikož CD, na němž je požadovaná informace, je nečitelné. Za dostatečně poskytnutou informaci považujeme zaslání odkazu na vaše stránky, kde bude v sekci zveřejněných poskytnutých odpovědí na žádosti tato informace. K dnešnímu dni tam není
    Seznam podaných žádostí
  • kolik se skutečně v současné době nachází v městě Brně povolení pro hazardní přístroje dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích. Ve dvou materiálech, které jsme z MF obdrželi, jsou rozporné údaje o počtech hazardních přístrojů na území města Brna. V příloze zasíláme dva soubory, které jsme z MF obdrželi. Z prvního, zaslaného dne 21. 3. 2011 plyne, že mezi 16. 8. 2010 a 28. 2. 2011 povolilo MF na území města Brna 1412 hazardních přístrojů dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích. Z druhého (10_44272_2011_1154IK.xls) však plyne, že celkově je na území města Brna povoleno 1387 hazardních přístrojů dle dle § 50, odst. 3, zákona o loteriích. Přitom do 16. 8. 2010 jich bylo povoleno 919. Mezi 16. 8. 2010 a 1. 5. 2011 to podle 10_44272_2011_1154IK.xls tedy dělá "jen" 467 hazardních přístrojů, což neodpovídá počtu 1412 (to navíc jen mezi 16. 8. 2010 a koncem února 2011). Žádáme tedy o zaslání vysvětlení tohoto rozporu, nebo o zaslání korektních údajů.

Odpověď:

Adresy provozoven v městě Brně, v nichž jsou aktuálně povoleny dle ustanovení  § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), hazardní přístroje.
 
Stav k 13. červnu 2011 je uveden v příloze. Vzhledem k tomu, že požadujete počet povolení a vysvětlení rozporu s dříve zaslanými údaji, obsahuje tabulka rovněž údaje o číslech jednacích, termínech povolení a počtu přístrojů, kterých se povolení týká.

Doporučované

Nejčtenější