Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

V roce 2010 byl zadán audit týkající se kvalifikace a vzdělání členů statutárních orgánů společností s významnou majetkovou účastí státu. Jelikož se jedná o audit financovaný z veřejných prostředků, kterého výsledky nesporně patří mezi informace, jenž mohou být na základě zákona 106/1999 Sb. poskytnuty, prosím o poskytnutí veškerých závěrů uvedeného auditu (závěrečná zpráva a jiné výstupy, které byly výsledkem tohoto auditu), a to v zákonné lhůtě 15 dnů.

Odpověď:

K Vašemu  dotazu, týkající se poskytnutí závěrečných zpráv auditů dozorčích rad,  Vám sděluji, že Ministerstvo financí v roce 2010 zadalo provedení auditu fungování dozorčích rad ve vybraných společnostech, v nichž má stát majetkovou účast.

Jednalo se o audit činnosti dozorčích rad 8 vybraných akciových společností a jednoho státního podniku (ČEZ, a.s., České aerolinie, a.s., Letiště Praha, a. s., ČEPRO, a. s., MERO ČR, a. s., ČEPS, a. s., České dráhy, a.s., ČD Cargo, a. s., Lesy České republiky, s.p.) společností Industrial Advisors, s.r.o.

Za jednotlivé, výše uvedené subjekty, byly předány MF ČR „Závěrečné zprávy“, které v příloze přikládám.

Doporučované

Nejčtenější