Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Dovoluji si požádat o zaslání následujících údajů:

  • absolutní částky výnosů ze zdanění tabákových výrobků (spotřební daň i daň z přidané hodnoty) v jednotlivých letech od roku 1993 do roku 2010.

Tyto údaje bych chtěl porovnat s celkovými příjmy státního rozpočtu v jednotlivých letech 1993-2010 (taktéž prosím o jejich zaslání), a získat tak tabulku vývoje podílu výnosů ze zdanění tabákových výrobků na celkových příjmech státního rozpočtu.

Odpověď:

Zasíláme Vám požadované informace o celkovém inkasu spotřební daně z tabákových výrobků a celkových příjmech státních rozpočtů od roku 1993 do roku 2010. Celkovou výši DPH na výstupu je možné zjistit jedině z odhadů celkových výdajů na tabákové výrobky u neplátců DPH. Zjištění výše DPH z daňových přiznání není možné, neboť nelze zjistit, za co je jaká částka DPH zaplacena. Zde jsou uvedeny tabulky s výší celkového inkasa spotřební daně z tabákových výrobků od roku 1995 až do roku 2010 a celkové státní příjmy od roku 1993 do roku 2010.

Inkaso SD z tabákových výrobků
 

Inkaso SD

1993 -   2002 15,8
1994 - 2003 17,7
1995 10,6 2004 21,5
1996 12,8 2005 25,4
1997 14,4 2006 32,2
1998 14,2 2007 47
1999 15,6 2008 37,5
2000 14,9 2009 37,7
2001 13,2 2010 42,5
 

Příjmy SR

1993 358   2002 705
1994 390,5 2003 699,7
1995 440 2004 769,7
1996 482,8 2005 866,5
1997 509 2006 923,1
1998 537,4 2007 1 025,9
1999 567,3 2008 1 063,9
2000 586,2 2009 974,6
2001 626,2 2010 1 000,4

Doporučované

Nejčtenější