Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí informací o:

  1. Názvech periodických titulů vydávaných Vaším ministerstvem (úřadem) a  rozpočtovými, příspěvkovými, zřizovanými, řízenými či jinými organizacemi, které jsou Vašim ministerstvem (úřadem) zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na Váš rozpočet
  2. Náklad těchto titulů
  3. Způsob distribuce těchto titulů
  4. Výši nákladů na vydávání jednotlivých titulů
  5. Způsob vydávání (vlastním nákladem, zajištění externí firmou - jakou)

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti ze dne 18. července 2011 ve věci periodických titulů vydávaných Ministerstvem financí Vám v příloze zasíláme požadované informace. Periodika jsou v převážné většině vydávána bez využití externích firem. Stále více se používá elektronická forma, která je ekonomicky výhodnější a rychlejší. Tištěné výtisky se zachovávají především u těch periodik, která mají legislativní charakter nebo se využívají při propagaci v zahraničí.

Doporučované

Nejčtenější