Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

1. Od koho odebíráte elektrickou energii a plyn pro odběrná místa OPM spadající pod Ministerstvo financí.

Odpověď:

Ministerstvo financí odebírá energii od PRE a.s., plyn od Pražskké plynárenské, a.s.

Dotaz:

2. Na jak dlouho máte sepsanou smlouvu a za jakou cenu.

Odpověď:

Smlouva je sepsaná na rok 2011, cena 1408 Kč/MWh

Dotaz:

3. Jaký máte celkový odběr elektrické energie a plynu.

Odpověď:

Spotřeba elektrické energie za rok 2010 byka 7735 MWh, spotřeba plynu za rok 2010 byla 253 tisíc m3.

Dotaz:

4. Kolik odběrných míst OPM celkově spadá pod Ministerstvo financí.

Odpověď:

Ministerstvo financí má 6 odběrných míst elektrické energie a 5 odběrných míst plynu.

Doporučované

Nejčtenější