Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Kolik prostředků na vypořádání náhrad škod bylo vyplaceno celkem za roky 2009 a 2010?

Odpověď:

V roce 2009 bylo na škody způsobené zvláště chráněnými živočichy celkem vyplaceno 50 484 083,67 Kč a v roce 2010 bylo celkem vyplaceno 58 592 917,01 Kč. 

Dotaz:

Je možné zjistit, kolik prostředků bylo vyplaceno za roky 2009 a 2010 pro jednotlivé druhy (kormorán, vydra, medvěd,...)

Odpověď:

Přehled škod způsobených dle druhu živočichů – tabulka č. 1 a 2 (viz příloha).

Dotaz:

Jaká celková částka na vypořádání náhrad škod je k dispozici na rok 2011?

Odpověď:

Na rok 2011 je na škody způsobené zvláště chráněnými živočichy vyčleněna částka ve výši 60,5 mil. Kč.

Doporučované

Nejčtenější