Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informace, zda-li MF ČR disponuje nějakou analýzou či studií ekonomických nákladů (z hlediska veřejných výdajů) z provozu zařízení "tvrdého hazardu" (VHP, VLT) a pokud ano, tak žádám o její poskytnutí.

Odpověď:

Z pověření pana ředitele mi dovolte vás kontaktovat a poděkovat Vám za Váš zájem v předmětné věci. Máte pravdu, že Vámi zmiňovaná studie opravdu chybí. Odbor 34 se určitě velmi rád bude podílet na zadání takovéto studie. Pokud jde o studii zmíněnou pane ředitelem, jedná se o studii, každoročně zpracovávanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky, kterou je možné nalézt na adrese:

http://www.uzis.cz/rychle-informace/pece-pacienty-diagnozou-f630-patologicke-hracstvi-ambulantnich-luzkovych-zarizenich

Doporučované

Nejčtenější