Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Ve kterých obchodních společnostech s majetkovou účastí státu (např. ČEZ, a.s.), jsou opce na akcie součástí odměn vrcholového managementu (tedy představenstva, generálního ředitele a ředitelů jednotlivých sekcí, resp. divizí obchodní společnosti) a dozorčí rady?

Odpověď:

Jedná se pouze o společnost ČEZ, a.s., v jiných obchodních společnostech, ovládaných Českou republikou – Ministerstvem financí, není opční program  zaveden. Opční program se netýká dozorčí rady ČEZ, a.s., pro kterou byl zrušen valnou hromadou společnosti v roce 2005.

Dotaz:

Pokud jsou opce na akcie součástí odměn ve společnosti ČEZ, a.s., žádám o zaslání kopií smluv se členy managementu a/nebo dozorčí rady, týkající se opcí, a to za celou dobu existence společnosti ČEZ, a.s.

Odpověď:

Konkrétní smlouvy (resp. jejich kopie), týkající se opcí, nemá Ministerstvo financí k dispozici.

Dotaz:

Pokud jsou opce na akcie součástí odměn ve společnosti České dráhy, a.s., žádám o zaslání kopií smluv se členy managementu a/nebo dozorčí rady, týkající se opcí, a to za poslední čtyři roky.

Odpověď:

Ve společnosti České dráhy, a.s., nevykonává Ministerstvo financí akcionářská práva.

Dotaz:

Pokud jsou opce na akcie součástí odměn ve společnosti ČEPS, a.s., žádám o zaslání kopií smluv se členy managementu a/nebo dozorčí rady, týkající se opcí, a to za celou dobu existence společnosti ČEPS, a.s.

Odpověď:

Ve společnosti ČEPS, a.s., nevykonává Ministerstvo financí akcionářská práva.

Doporučované

Nejčtenější