Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Jakými konkrétními opatřeními se Vy a Váš úřad podílí na nalezení a postižení viníků finanční a hospodářské krize v ČR a na mezinárodní úrovni.

Odpověď MF:

Z pověření pana ministra Vám odpovídám na Váš dopis ze dne 3. ledna 2011, kterým s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o sdělení, jakými konkrétními opatřeními se pan ministr financí a Ministerstvo financí podílí na nalezení a postižení viníků finanční a hospodářské krize v České republice a na mezinárodní úrovni.

Ministerstvo financí nemá podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy České republiky (dále ČR), ve znění pozdějších předpisů,  ve své kompetenci nalézání a postihování viníků finanční a hospodářské krize v ČR  ani na mezinárodní úrovni. Stíhání osob, u kterých by bylo podezření, že se provinily proti platným zákonům ČR, náleží orgánům činným v trestním řízení.

Jako doplňující informaci dále uvádím, že ČR se svojí relativně otevřenou ekonomikou nemohla zůstat nedotčena některých negativních dopadů v důsledku probíhající celosvětové finanční krize. Byla však krizovým vývojem zasažena pouze zprostředkovaně bez výraznějších dopadů na finanční sektor. Nedávné zátěžové testy navíc prokázaly, že české banky jsou zdravé a odolné čelit i mimořádným výkyvům na finanční trzích.

Ministerstvo financí svojí fiskální politikou spolu s měnově-politickými opatřeními České národní banky a její dohledovou rolí se mimo jiné snaží vytvářet takové prostředí, které bude podporovat bezproblémové fungování finančního trhu v ČR vč. stability všech institucí na něm působících.

Doporučované

Nejčtenější