Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 • počet provedených daňových kontrol
 • počet daňových kontrol s doměrkem
 • doměřeno z kontrol (v Kč)
 • počet subjektů, kteří doměřenou daň nezaplatily
 • objem (v Kč) nezaplacených doměrků
 • počet podaných odvolání proti doměřené dani
 • počet případů, kdy bylo vyhověno žádosti o odvolání

U všech uvedených bodů prosím o informace za jednotlivé roky v období 2004 - 2009 v ČR, není třeba rozepisovat jednotlivé daně, postačí mi údaj celkem.

Odpověď:

K Vaší žádosti uvádíme, že oblast počtu provedených daňových kontrol, počtu daňových kontrol s doměrkem a doměřeno z kontrol vystihuje níže uvedená tabulka.

2004  2005  2006  2007  2008  2009 
Počet provedených daňových kontrol  119 428 105 409 95 918 90 991 86 087 79 614
Počet daňových kontrol s doměrkem  47 401 42 241 40 395 46 534  42 715  36 177
Doměřeno z kontrol (Kč)  5 402 616 949 3 891 487 270 6 413 222 295  5 832 315 244  6 820 921 538  4 627 245 122

K uvedené problematice uvádíme, že se za jednu kontrolu považuje kontrola jedné daně za jeden rok. Jedná se o kontroly, které byly v letech 2004 - 2009 ukončeny. Dále uvádíme, že z pozice Ministerstva financí není možné získat odpovědi na zbývající 4 dotazy uvedené v žádosti, neboť statistické výstupy na Ministerstvu financí nedisponují danou funkcionalitou.

Doporučované

Nejčtenější