Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Akce CZ0023 Městský hrad Úštěk, dotace ve výši 358 737 EUR.
Ve smyslu § 13 výše uvedeného zákona žádám o následující informace:

  • k jakému datu byly peníze ze schválené dotace převedeny na účet města
  • zda byla výše uvedená dotace již vyčerpána, resp. zda proběhlo její vyúčtování včetně kolaudace provedených prací.

 

Odpověď:

ad 1. K jakému datu byly peníze ze schválené dotace převedeny na účet města.

Realizace projektu ještě nebyla finančně ukončena. Finanční prostředky jsou zasílány Městu Úštěk průběžně od roku 2007 na základě žádostí Města o zpětné proplacení již vynaložených finančních prostředků v rámci projektu.

ad 2. Zda byla výše uvedená dotace již vyčerpána, resp. zda proběhlo její vyúčtování včetně kolaudace provedených prací.

Fyzická realizace projektu již byla ukončena. Kolaudační rozhodnutí k užívání rekonstruované budovy Hradu Úštěk bylo vydáno dne 9.12.2009. Celkové vyúčtování projektu ještě není uzavřeno vzhledem k aktuálnímu řešení podezření na nesrovnalost ve výběrovém řízení na stavební práce projektu na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Doporučované

Nejčtenější