Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádost o zaslání kopie obsahu Privatizačního projektu č. 250404001, který se týká privatizace majetku podniku Vodovody a kanalizace Cheb, a.s., IČO 00073946.

Odpověď:

Ministerstvo financí Vám na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu, v příloze zasílá kopii privatizačního projektu, kterým byl privatizován s.p. Vodovody a kanalizace Cheb. Jedná se o privatizační projekt vedený v evidenci Ministerstva financí pod č. 25040.

Doporučované

Nejčtenější