Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o informaci, kolika z případů, v nichž ministerstvo na základě rozhodnutí správních soudů, vydaných v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2009, uhradilo žalobcům náhradu škody, ministerstvo uplatnilo podle ust. § 17 zákona č. 82/1998 Sb. regresní úhradu vůči úředním osobám, odpovědným za vydání nezákonných a soudem zrušených rozhodnutí, a v jaké celkové výši?

Odpověď:

K Vašemu dotazu uvádíme, že Ministerstvo financí neuplatnilo vůči svým zaměstnancům jakékoliv opatření sankčního charakteru. Zda nebylo uplatněno vůči pracovníkům finančních ředitelství nebo finančních úřadů, by bylo třeba zjistit z již zmíněných spisů a podléhalo by zpoplatnění, což jste svým e-mailem odmítla.

Doporučované

Nejčtenější