Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informace, zda organizaci:

Svaz vojáků v záloze ČR, IČ 47610603 byly v uplynulých 5 letech poskytnuty dotace ze státního rozpočtu, případně jiná finanční plnění z kapitoly MF.

V případě, že ano žádám o sdělení:

  • Za jakým účelem a v jaké výši
  • Podmínek poskytnutého plnění (nutné vlastní zdroje apod.)
  • V případě, že plnění skončilo, zda bylo řádně a včas vyúčtováno

Odpověď:

K Vašemu e-mailovému dotazu ze dne 23. srpna 2009 , který jste podal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí.

Všechny dotace poskytované ze státního rozpočtu jsou vedeny v Centrální evidenci dotací ze státního rozpočtu (IS CEDR). Vzhledem k tomu, že organizace Svaz vojáků v záloze ČR v této evidenci není vedena, máme zato, že doposud nedostala žádnou dotaci ze státního rozpočtu.

 

Doporučované

Nejčtenější