Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Akce CZ0023 Městský hrad Úštěk, dotace ve výši 358 737 EUR.

Ve smyslu § 13 výše uvedeného zákona žádám o následující informace:

 • zda byla přílohou žádosti o dotaci i projektová dokumentace a pokud ano, žádám o sdělení názvu a jména autora projektu;
 • zda byla později, v průběhu příp. čerpání finančních prostředků, žádost doplněna o novou projektovou dokumentaci - v tom případě žádám o sdělení názvu a jména autora;
 • zda byla výše uvedená dotace již vyčerpána, resp. zda proběhlo její vyúčtování včetně kolaudace provedených prací.

Odpověď:

K Vašemu podání ze dne 14. srpna 2009, kterým ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáte o zodpovězení tří dotazů ve věci poskytnutí grantu k projektu „CZ 0023 Úštěk hrad – 3. etapa statistické zajištění“, sděluji následující:

 1. Zda byla přílohou žádosti o dotaci i projektová dokumentace a pokud ano, žádám o sdělení názvu a jména autora projektu.
  Přílohou žádosti o grant k projektu CZ 0023 byla pouze technická zpráva k akci „Úštěk – hrad – 3. etapa statického zajištění“ zpracovaná projektantem Ing. Miroslavem Fuchsem v červenci 2005.
 2. Zda byla později, v průběhu příp. čerpání finančních prostředků, žádost doplněna o novou projektovou dokumentaci - v tom případě žádám o sdělení názvu a jména autora.
  Žádost nebyla v průběhu realizace projektu doplněna o jinou projektovou dokumentaci.
 3. Zda byla výše uvedená dotace již vyčerpána, resp. zda proběhlo její vyúčtování včetně kolaudace provedených prací.
  Projekt je v současné době stále realizován. Ukončení stavebních prací je předpokládáno na konci září 2009 a plánované ukončení celého projektu je v prosinci 2009. Celková výše dotace tedy ještě není vyčerpána.

 

Doporučované

Nejčtenější