Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Chtěl bych se zeptat, zda Ministerstvo financí má v současnosti připravenu změnu nebo připravuje změnu týkající se systému stavebního spoření a jeho podpory ze strany státu?

Mám tím na mysli zejména změnu výše či podmínek přiznání státního příspěvku, změnu či zrušení neuplatňování 15% daně z úroků na vklady na stavebním spoření, změnu minimální doby stavebního spoření či jakoukoliv jinou změnu.

Pokud se připravuje či zvažuje nějaká změna v systému stavebního spoření ze strany vlády a Ministerstva financí ČR, sdělte, prosím, čeho by se změna týkala a specifikujte takovouto změnu co do charakteru změny, intenzity změny a předpokládaného termínu začátku platnosti změny.

Odpověď:

Obecně platí, že Ministerstvo financí průběžně analyzuje efektivitu prostředků vynakládaných na státní podporu stavebního spoření a sleduje, zda takto vynakládané prostředky plní svůj základní účel, jímž je podpora bytové politiky a zvýšení dostupnosti bydlení.

V souvislosti s odhady schodku státního rozpočtu na příští rok se v minulých dnech objevily ve sdělovacích prostředcích návrhy různých opatření, které by mohly zvrátit nepříznivý trend ve vývoji státních financí v následujících letech, a to jednak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Všechna tato opatření jsou však ve stádiu úvah a žádné konkrétní rozhodnutí nebylo dosud přijato.

Z tohoto důvodu je jakýkoli závěr o tom, zda a v jaké míře bude právní úprava stavebního spoření v budoucnosti podrobena změnám, předčasný.

Doporučované

Nejčtenější