Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 - korespondence k postoupeni podnětu Podle přiloženého sdělení Ministerstva financí č.j. 10/35976/2009 byl přiložený podnět postoupen Ministerstvu dopravy, MŽP, JMK a Regionální radě soudržnosti.
Požadujeme kopii veškeré korespondence ve věci tohoto podnětu, a to se všemi subjekty, a to od jeho prvního obdržení na MF, tj. od 1.3.2009.

Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, listinná, emailová i faxová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.

Pokud proběhla v dané věci jednání, kde nebyl pořizován zápis/záznam, pak pod pojem korespondence spadá sdělení, kdy a kde se jednaní konalo, kdo byl jednaní přítomen, o čem se jednalo a jaký byl závěr jednání.

 

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme korespondenci související s podnětem podaným Občanským sdružením podle § 42 správního řádu k „zahájení kontroly z hlediska nenaplňování mezinárodních závazků – Operační program Doprava.“ Vzhledem k tomu, že jste v zastoupení Občanského sdružení požádal o kopii veškeré korespondence ve věci tohoto podnětu od jeho prvního obdržení na Ministerstvo financí (tj. od 1. 3. 2009), zasíláme kopii této korespondence (ačkoliv byla zahájena pod č.j. 17/24 335/2009). Pro přehlednost zasíláme kopie i podání Občanského sdružení, s nímž okopírovaná korespondence s dalšími orgány či útvary Ministerstva financí souvisí. V ní jsou obsaženy i kopie dopisů, které Občanskému sdružení orgány veřejné správy zaslaly a o které Ministerstvo financí požádalo.

Závěrem Vám v souladu s ustanovením § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sdělujeme, že v současné době nemá Ministerstvo financí k dispozici od Ministerstva životního prostřední vyřízení podnětu Občanského sdružení ze dne 11. dubna 2009 zaregistrovaného pod č.j. 35 976, který byl mj. postoupen i tomuto ministerstvu.

 

Doporučované

Nejčtenější