Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Dovoluji si se na Vás obrátit v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se žádostí o informace týkající se hedgeových fondů, a to s následujícími dotazy.

 1. Jak je v ČR legislativně upravena problematika hedgeových fondů,
 2. Kde je možné nalézt příslušný zákonný rámec,
 3. Zda smí tyto fondy přijímat vklady od veřejnosti,
 4. Jak je to s reklamou těchto subjektů, smějí inzerovat, mít webové stránky apod.?
 5. V jaké právní formě mohou být založeny?
 6. Jak je to s jejich zdaněním?
 7. Jakým režimem se řídí hedgeový fond, provozující činnost na území ČR, ale mající daňový domicil na území třetího státu, zejména daňového ráje (Seychely, Bahamy apod.)

Odpověď:

1/ Jak je v ČR legislativně upravena problematika hedgeových fondů,?

Pojem hedgeový fond nemá na kapitálovém trhu ustálený význam, tím méně z hlediska platného práva. Pokud jím rozumíme fond kolektivního investování s dynamickou investiční politikou využívající pákových efektů, lze jej v ČR podřadit pod fondy kvalifikovaných investorů dle § 56 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (ZKI). Do této kategorie patří všechny fondy, které nelze podle zákona kategorizovat jinak.

Neregulované formy fondů kolektivního investování určené pro veřejnost nejsou v ČR dle § 2a ZKI dovoleny.

2/ Kde je možné nalézt příslušný zákonný rámec,

viz odpověď 1

3/ Zda smí tyto fondy přijímat vklady od veřejnosti,

Ne, viz § 56 odst. 5 ZKI

4/ Jak je to s reklamou těchto subjektů, smějí inzerovat, mít webové stránky apod.?

Ne, viz § 56 odst. 5 ZKI

5/ V jaké právní formě mohou být založeny?

Investiční fond (a.s.), podílový fond otevřeného nebo uzavřeného typu (soubor majetku bez právní subjektivity obhospodařovaný investiční společností)
Podrobnosti v ZKI

6/ Jak je to s jejich zdaněním?

Dotaz nutno směřovat na daňového poradce nebo odbory daní ministerstva financí. Obecně platí, že se na ně vztahuje režim platný pro fondy kolektivního investování.

7/ Jakým režimem se řídí hedgeový fond, provozující činnost na území ČR, ale mající daňový domicil na území třetího státu, zejména daňového ráje (Seychely, Bahamy apod.)

Z non EU států se u fondů otevřeného i uzavřeného typu se k veřejnému nabízení vyžaduje souhlas podle § 58 ZKI. Přehled platných povolení je dostupný na webu ČNB.

 

Doporučované

Nejčtenější