Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás zdvořile žádám o zodpovězení níže uvedených dotazů.

 1. Využívá Ministerstvo financí pro řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány v majetkových věcech externí právní služby?
 2. Jaké kritérium je určující pro výběr externího právního zastoupení?
 3. Jaké jsou průměrné náklady na takové zastoupení?

Odpověď:

K bodu 1 - Využívá Ministerstvo financí pro řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány v majetkových věcech externí právní služby?

 • Odpověď: Ano, Ministerstvo financí využívá i externí právní služby pro zastupování před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy v majetkových věcech. Pokud jde o jednání před správními úřady, je externí zastoupení využíváno jen omezeně v řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

K bodu 2 - Jaké kritérium je určující pro výběr externího právního zastoupení?

 • Odpověď: Samozřejmě vždy se vychází z povahy soudního jednání. Výběr advokátních kanceláří je vždy v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

K bodu 3 - Jaké jsou průměrné náklady na takové zastoupení?

 • Odpověď: K tomuto dotazu musíme konstatovat, že žádost je v této části nekonkrétní a je formulována příliš obecně. Povaha jednotlivých soudních sporů je naprosto různorodá, spory se nedají vzájemně srovnávat, a tudíž se nedají ani vyčíslit průměrné náklady na taková zastupování.

Doporučované

Nejčtenější