Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Jaké prostředky vynaložilo Ministerstvo financí za užívání:

  1. poštovních služeb
  2. telekomunikačních služeb (provoz pevných a mobilních linek, připojení informační infrastruktury

Informaci požaduji za roky 2007 a 2008, a to v celkových ročních částkách, které byly vyúčtovány jednotlivými poskytovateli těchto služeb.

Odpověď:

v Kč
Výdaje za 2007 2008 Dodavatel
poštovní služby 48 098 834,95 48 763 079,37
v tom: poštovní poplatky 1 907 169,95 1 990 734,27 Česká pošta
expresní služby 99 113,00 152 345,10 ASPI Publishing s.r.o, Federal Express CZ, SUWECO CZ
poplatek za úhradu daní spec.pošt.poukázkou 46 092 552,00 46 620 000,00 Česká pošta
telekomunikační služby 83 898 918,57 76 260 200,95
v tom: mobilní linky 8 322 678,56 9 700 294,66 Vodafon, Telefonica O2 Czech, T-mobil
pevné linky 2 572 244,31 2 625 471,25 Telefonica O2 Czech, T-mobil, NEWTON media, GTS Novera. a. s.
SMS paušál (propojení PS a mobilu) 1 670 795,70 1 812 685,35 KONZULTA Brno, a. s.
poplatky informatika 71 333 200,00 62 121 749,69 Telefonica O2, T-systems, GTS Novera. a. s.. T- mobil, Ignum s.r.o. EXPLORER a.s., Radiokomunkace s.r.o
z toho: informační systémy daňové správy 60 598 242,10 39 340 479,31 Telefonica O2,GTS Novera. a. s.., T-systems

Doporučované

Nejčtenější