Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Dotaz v jakých platových třídách se pohybují platy úředníků na finančním úřadě ve Slavkově u Brna.

Odpověď:

K Vašemu dotazu ze dne 13. března 2009 sdělujeme, že v celé daňové a finanční správě je zajištěno jednotné zařazení zaměstnanců do platových tříd. Všeobecným základním nástrojem pro zařazování zaměstnanců do platových tříd je obecný katalog prací, který tvoří přílohu k nařízení vlády č. 469/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Katalog prací stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoně o platu zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

Zaměstnanci - referenti všech finančních úřadů jsou zařazeni v rozpětí platové třídy 8 až 11 a vedoucí zaměstnanci v rozpětí platové třídy 11 až 13 v části "Státní správa a samospráva", převážně v povolání "Daňová a finanční správa" a "Společné práce ve státní správě a samosprávě".

 

Doporučované

Nejčtenější