Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

Žádost o zaslání kopií dokumentů bývalého Federálního ministerstva zahraničního obchodu k Dohodě o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Nizozemským královstvím.

Odpověď:

K Vaší elektronicky podané žádosti ze dne 19. února 2009 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání dokumentace k Dohodě mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic(dále jen „Dohoda“), sděluji:

Jednání o Dohodě byla zahájena v červenci 1989, tj. za existence ČSSR, do schvalovacího procesu byla Dohoda předložena v období federace, proto podklady ke sjednávání Dohody by měly být k dispozici na Ministerstvu financí Slovenské republiky jako jednom z nástupnických orgánů bývalého MF ČSFR.

Přesto příslušný odbor Ministerstva financí vyhledal v archivu ministerstva dokumenty týkající se sjednávání Dohody, které jsou na MF k dispozici a kopie těchto materiálů jsou zasílány v příloze tohoto dopisu. Současně bych Vás chtěl upozornit, že v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími lhůty pro archivování a skartaci dokumentů jsou v současné době tyto dokumenty předávány Ministerstvem financí do Národního archivu (Národní archiv ČR, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 – Chodovec) a nadále již tyto podklady nebudou na Ministerstvu financí dostupné.

Příloha

 • Informace o průběhu expertního jednání ve dnech 18. -21. 7. 1989
 • Informace o průběhu expertního jednání ve dnech 29. 10. – 3. 11. 1989
 • Zápis z jednání (tzv. Agreed Minutes) z 3. 11. 1989
 • Zápis o průběhu expertního jednání ve dnech 22. a 23. 5. 1990
 • Zápis z jednání (tzv. Agreed Minutes) z 23. 5. 1990
 • Materiál pro schůzi vlády ze dne 22. 7. 1991
 • Dopis FMF ze dne 3. 12. 1990 pro vedoucího nizozemské delegace ohledně protokolu k Dohodě

Doporučované

Nejčtenější