Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Prosím o informaci ohledně plánované výstavby Centra Šeberov. Jedná se o nemovitost Stavocentrálu, a.s. jejímž vlastníkem, jedné akcie, je Ministerstvo financí České republiky.

Prosím o odpovědi na tyto otázky?

  1. Jak velká finanční částka bude uvolněna z veřejných financí na tuto akci?
  2. Kdo je jmenován v rámci zastoupení Ministerstva financí k jednání o vybudování Centra Šeberov?
  3. Jaké nové využití poskytne výše uvedená lokalita v rámci výstavby?
  1. Bude nutná změna ÚPN Prahy a jaká?
  2. Druh budoucí zástavby. - Počet bytů, počet parkovacích míst atp. Veřejný sektor - parky, sportovní využití, sociální využití, restaurační zařízení atp.

Odpověď:

K Vašemu emailovému dotazu ve věci výstavby „ Centra občanské vybavenosti — Šeberov “ Vám sděluji následující informace:

ad 1) Pro činnost společnosti STAVOCENTRAL, a.s. nebude z veřejných financí uvolněna žádná finanční částka.
ad 2) Jednání o vybudování „ Centra „Šeberov“ jsou v kompetenci představenstva společnosti STAVOCENTRAL, a. s.
ad 3) Veškeré informace bylo možné získat v rámci územního řízení na plánovanou výstavbu, příp. ve zpravodajích, které vydává MÚ v Šeberově.ad A) Projekt na vybudování,, Centra Šeberov“ byl zpracováván na základě závazné územně plánovací informace.
ad B) Veškeré další informace jste též mohl zjistit v rámci územního řízení.

Doporučované

Nejčtenější