Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

V duchu rozsudku Nejvyššího správního soudu ČR čj: 5 As 28/2007-89 ze dne 17. ledna 2008 zveřejněného na www.nssoud.cz žádám o poskytnutí všech informací obsažených v jakékoliv písemnosti vydané Ministerstvem financí ČR k postupu územních finančních orgánů při výkladu běhu prekluzívní lhůty podle ust. § 47 zákona o správě daní a poplatků s ohledem na nález Ústavního soudu čj: I. ÚS 1611/07 ze dne 2/12/2008.

Informace potřebuji k výkonu své profese daňového poradce, a tudíž se mě postupy obsažené ve zmíněných pokynech bezprostředně týkají.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pp., elektronicky doručené dne 6. 2. 2009 a k výzvě Ministerstva financí jako povinného subjektu na její specifikaci upřesněné opět elektronickou cestou dne 9. 3. 2009 Ministerstvo financí vyhovuje Vašemu požadavku na poskytnutí „informací obsažených v písemnosti vydané dne 2. 2. 2009 Ministerstvem financí k postupu územních finančních orgánů při výkladu prekluzivní lhůty podle ustanovení § 47 z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků s ohledem na nález Ústavního soudu čj. I US 1611/07 ze dne 2. 12. 2008“.

Vámi požadované informace jsou poskytnuty v listinné podobě jako příloha tohoto sdělení.

 

 

Doporučované

Nejčtenější