Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Zajímá mě, proč ještě ani po půl roce není ukončeno vypořádání vzájemných nároků České republiky a společnosti Mittal Steel Holdings AG obsažené v Memorandu o porozumění ze dne 9. července 2008. Není odkládání podpisu smluv způsobeno podzimním fatálním poklesem cen akcií a nehrozí tak případný tlak společnosti Mittal na změnu podmínek převodu státního podílu?

Odpověď:

K Vašemu dotazu si Vám dovolujeme sdělit, že v současné době probíhají závěrečné práce na přípravě smluvních dokumentů, jejichž uzavření je podmínkou pro ukončení sporu. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplikovanou záležitost, věnuje Česká republika, resp. Ministerstvo financí, přípravě jednotlivých smluv náležitou pozornost. Nyní probíhají poslední konzultace nad konečnými úpravami textů jednotlivých smluv. Podpis smluv je předpokládán v řádu několika týdnů.

Odkládání podpisu smluv tedy není způsobeno poklesem cen akcií a případným tlakem společnosti Mittal na změnu podmínek převodu státního podílu, jak naznačujete ve svém dotazu.

 

Doporučované

Nejčtenější