Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí byla dne 3. února 2009 zaslána žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 109/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel žádá ministerstvo o sdělení, kolik mu bylo podáno v letech 2007-8 žádostí o přezkoumání daňových rozhodnutí podle ust. § 55b zákona o správě daní a poplatků, kolik jich bylo zamítnuto a kolika bylo vyhověno.

Odpověď:

Na základě Vámi podané žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu financí dne 3.2.2009 Vám zasíláme žádané informace.

Rok Došlé žádosti Nepovoleno
přezkumné řízení
Povoleno
přezkumné řízení
Řízení zastaveno V řízení
Přezkumné řízení § 55b z.č. 337/1992 Sb
2007 420 242 37 125 16
2008 364 218 51 8 87

Doporučované

Nejčtenější