Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Jako občan České republiky a invalidní důchodce jsem závislý na příjem přiznaného důchodu ve stanoveném čase ze Slovenské republiky. Můžu Vám tímto sdělit a nejen za sebe, že se nezastavili jenom kohoutky plynu z ruské strany, ale že neplynou dle dohod ani slovenské důchody do České republiky - ke konkrétním občanům.

Nevím, zda-li máte tuto informaci, protože média nás krmí o slávě a nadšení z přijetí Eura na Slovensku, ale už nikdo neuvádí i negativní vlivy, které nezvládly dle mne české banky /v mém případě ČSOB/ aniž by upozornily své klienty na problémy s transformací Eura na českou měnu! Pravda je ta, že doposud jsem do 5. dne v měsíci měl slovenský důchod a dnes ho nemám ani 13. ! Možná unesu plynovou krizi, ale neunesu neschopnost či spekulativnost českých finančních domů !

Odpověď:

Na základě Vašeho e-mailu ze dne 13. ledna t. r. Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí nemá žádné pravomoci v oblasti dohledu nad činností bank, ani není orgánem příslušným podávat výklad právních předpisů v oblasti platebního styku. Pokud jste se ještě neobrátil se stížností přímo na ČSOB, lze Vám tento postup doporučit v prvé řadě. Další možností je pak obrátit se na finančního arbitra, který je správním orgánem pro tzv. mimosoudní vyrovnávání sporů, které mohou vzniknout mezi institucemi a jejich klienty v oblasti platebního styku, více na www.finarbitr.cz.

Pro Vaši informaci dodáváme, že práva a povinnosti stran v oblasti platebního styku upravuje zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku. Převádějící instituce příkazce je povinna v případě přeshraničního bankovního převodu připsat částku ve prospěch účtu převádějící instituce příjemce do 5 bankovních pracovních dnů a tato převádějící instituce ji připíše příjemci nejpozději následující bankovní pracovní den. Lhůta pro připsání na Váš účet tedy činí celkem 6 bankovních pracovních dnů ode dne podání platebního příkazu.

Váš podnět zároveň předáváme České národní bance, která je orgánem příslušným k výkonu dohledu nad činností bank.

Doporučované

Nejčtenější