Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost

Dotaz:

V souvislosti se změnou zákona o DPH (reforma veřejných rozpočtů) byla od 1. ledna 2008 rozšířena možnost vydávání závazných posouzení a současně tyto žádosti začaly být zpoplatňovány správním poplatkem. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o závazném posouzení pro oblast DPH jsou vydávána Ministerstvem financí, obracím se na Vás se žádostí o informaci, kolik bylo podáno žádostí o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, kolik rozhodnutí o závazném posouzení bylo vydáno, v kolika případech bylo řízení o vydání rozhodnutí o závazném posouzení zastaveno a kolik žádostí je dosud v řízení.

Žádám tak o informace pro sledované období roku 2008 (již dříve mi byly poskytnuty informace za období leden až září 2008, nyní tedy žádám o informace za celý rok 2008) v následujícím členění:

 • Druh závazného posouzení
 • Počet podaných žádostí
 • Počet vydaných rozhodnutí o závazném posouzení
 • Počet případů, kdy bylo zastaveno řízení
 • Dosud v řízení
 • Celkem

Ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás zároveň žádám o předběžné sdělení předpokládané výše nákladů spojených s poskytnutím požadované informace v případě, že takové vzniknou.

Odpověď:

Dne 12. 1. 2009 jsme obdrželi elektronickou poštou Vaši žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte sdělení počtu podaných žádostí, vydaných rozhodnutí, zastavených řízení a dosud vyřizovaných žádostí o závazné posouzení dle ustanovení § 47a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p.p.

Požadované informace uvádíme v následující tabulce:
Druh závazného posouzení Počet podaných žádostí Počet vydaných rozhodnutí Počet případů zastavení řízení Dosud v řízení
§ 47 a zák. 235/2004 Sb. 101 45 14 42
Celkem 101 45 14 42

Doporučované

Nejčtenější