Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o vysvětlení skutečností, které vedly k tomu, že i přes avizovaný 20 miliardový deficit rozpočtu muselo dojít k novému, 107 miliardovému zadlužení.

Odpověď:

Emisní činnost Ministerstva financí v roce 2008 byla plánována s ohledem na financování očekávaného schodku státního rozpočtu ve výši 60 mld. Kč a zabezpečení dostatečné rezervy k pokrytí potřeb řízení státního dluhu pro případ, kdy získání dostatečných zdrojů prostřednictvím emisní činnosti by nebylo realizovatelné.

Rezerva z emisní činnosti, vyplývající z nižšího než očekávaného schodku státního rozpočtu a nutnosti zajistit dostatečné zdroje z emisní činnosti v období nejistoty, bude využita pro účely splátky jistiny 42. emise státních střednědobých dluhopisu ve výši 48, 4 mld. Kč dne 23. 3. 2009 a dalších splátek dluhových instrumentu v r. 2009 a krytí schodku státního rozpočtu v roce 2009.

Tento postup vede v současnosti, kdy procházíme obdobím neklidné situace a těžko odhadnutelného vývoje na finančních trzích, ke značnému snížení refinančního rizika státního dluhu.

Doporučované

Nejčtenější